geo eng
ძირითადი ინფორმაცია
შეტყობინების ტიპი კონტრაქტის მინიჭება
შეტყობინების სახელი კონტრაქტების მინიჭება მარტი-ივნისი 2019
ნომერი PP13/GEP/G/S/24-78; RfQI #PP14/GEP/CS/CQS/05-71; RFP#PP14-A1/M&E/CS/SSS/01-77; #PP14-A2/GEP/CS/CQS/06-110; PP14-A1/GEP/CW/S/03-84; PP14-A1/GEP/CW/S/04-89;
ბიდერის მინიმალური კვალიფიკაციები და შესაძლებლობები
საბუთების წარგენის ბოლო ვადა 0000-00-00
საკონტაქტო ინფორმაცია
ფაილ(ებ)ი კონტრაქტის მინიჭების შეტყობინება
კონტრაქტის მინიჭების შეტყობინება
დამატებითი ინფორმაცია