geo eng
ძირითადი ინფორმაცია
შეტყობინების ტიპი შეტყობინება
შეტყობინების სახელი სკოლის შეფასებისა და განვითარების კონსულტანტი
ნომერი
ბიდერის მინიმალური კვალიფიკაციები და შესაძლებლობები
საბუთების წარგენის ბოლო ვადა 2017-08-31 15:00
საკონტაქტო ინფორმაცია
ფაილ(ებ)ი Terms of Reference
დამატებითი ინფორმაცია